Serveis1. ADMINISTRACIÓ DE PATRIMONIS IMMOBILIÀRIS (LLOGUERS)
    
    Gestió comercial

            - Inclusió de l’immoble en els principals mitjans publicitaris.
            - Recerca i selecció d’inquilins, sense cost algun per a la propietat.
            - Viabilitat econòmica de l’inquilí, assegurances, garanties.
            - Nous contractes de subministraments de l’immoble.

       Gestió jurídic/contractual

        - Contractes i gestió de fiances.
        - Control del compliment de normatives i requisits: Cèdula d’habitabilitat, Certificat d’Eficiència Energètica, etc.
        - Renovacions i modificacions de contractes.
        - Processos de desnonament fins a la recuperació de la possessió.
        - Assessorament legal.
        - Rescissió contractual, control estat de lliurament de l’immoble, canvi de titularitat de subministraments.

    Gestió econòmica

        - Emissió de rebuts i cobraments de lloguers.
        - Control i pagaments de les despeses/impostos d’immoble (IBI, despeses comunitàries, etc.).
        - Aplicació dels increments anuals del lloguer.
        - Control i seguiment de la normativa fiscal aplicable en cada cas.
        - Liquidacions mensuals/trimestrals dels saldos liquidatoris.
        - Declaracions trimestrals d’IVA i IRPF.
        - Certificats de retencions.
        - Traspàs de fitxers comptables.

    Gestió d’incidències i avaries

        - Control de la morositat.
        - Relació amb arrendador/arrendatari, reclamacions.
        - Assessorament en el correcte manteniment de l’immoble.
        - Sinistres, reclamació d’assegurances.

2. INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA (COMPRAVENDES / INVERSIONS)


    - Assessorament legal.
    -Valoració de finques.
    - Compres amb inquilins, sense possessió, operacions especials, etc.
    - Seguiment del procés fins a la signatura de l’escriptura pública.
    - Liquidació d’impostos.
    - Projectes i propostes de futur.
    - Solucions financeres.

3. REFORMES I REHABILITACIONS

    - Gestió integral de totes les obres del departament/immoble.
    - Col·laboració amb els professionals necessaris de la nostra confiança: arquitectes, enginyers, etc.
    - Pressupostos ajustats a mercat.
    - Garantia dels treballs realitzats.
    - Gestió de permisos i llicències d’obres.

4. ASSEGURANCES (LLAR, COMUNITATS, GARANTIA DE LLOGUER, ETC.)

    - Pressupostos sense compromís.
    - Gestió d’incidències.
    - Cobrament d’indemnitzacions.