Protecció de dades

BELVIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. (en endavant BELVIS) garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels clients a través dels formularis posats a disposició en la website. La recopilació d’aquests, d’acord a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, es regirà pels següents termes: Informació que es recopila i la seva finalitat La informació de caràcter personal que pugui recopilar BELVIS a través de la present website o per correu electrònic s’incorporaran a un fitxer automatitzat de gestió comercial del que és titular amb la finalitat de gestionar les consultes dels usuaris així com l’enviament de comunicacions comercials, promocionals o publicitàries. L’usuari consent expressa i inequívocament que aquestes dades de caràcter personal que faciliti siguin incorporades en aquest fitxer i amb la finalitat expressada a l’apartat anterior. El fitxer es troba inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota el nom de Gestió Comercial del qual és titular BELVIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. (BELVIS). Seguretat Amb l’objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, BELVIS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l’objectiu de evitar la pèrdua de les dades, el tractament o accés no autoritzat per part de tercers tal i com estipula la legislació vigent en la matèria i en tant l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Cessió de Dades L’usuari consent expressament que les dades recaptades e incloses als fitxers siguin cedides o comunicats a empreses del grup, associades o col·laboradors de BELVIS amb la finalitat de què puguin tractar aquestes dades de caràcter personal amb fins comercials, promocionals o publicitaris. L’acceptació d’aquesta política implica el fet que l’usuari expressament consent que les dades recopilades e incloses per BELVIS als fitxers mencionats siguin cedits o comunicats a les empreses associades al Grupo BELVIS o a la resta d’empreses col·laboradores amb les mateixes finalitats per les quals han sigut recavades. Drets dels Usuaris Aquesta política de privacitat assegura als usuaris, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint una comunicació per escrit al domicili social de BELVIS en el Carrer Gran Via de les Corts Catalanes, nº 756, Principal 1ª de la localitat de Barcelona (08013, Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic belvis@belvisgrupo.com; incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o altre document identificatiu similar. Modificacions La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment d’acord amb les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se BELVIS aquest dret en exclusiva. Dades de Contacte BELVIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. Gran Via de les Corts Catalanes, nº 756, Principal 1ª 08013, Barcelona www.belvisgrupo.com belvis@belvisgrupo.com